Geležinkelio apsaugos želdiniai
Želdiniai ir geležinkeliai

Veikla 2015 birželio 23

Mūsų pareiga yra užtikrinti saugų traukinių eismą, todėl turime taip tvarkyti geležinkelio apsauginių želdinių ruožą, kad būtų išvengta nelaimių. Tą įtakoti gali gaisras, vėjas, ant bėgių supustytas sniegas ar smėlis, išsiliejęs vanduo, nugriuvęs medis ar išbėgęs žvėris.
Dirbame tam, kad apsaugotume Jus ir užtikrintume saugų traukinių eismą.

Mūsų pagrindinės veiklos rūšys:
1. Geležinkelio juostos apsauginių miškų ir želdinių eksploatacija, apsauga ir priežiūra.
2. Vėjo greitį mažinančių želdinių juostų sodinimas, smėlio bei sniego apsauginių užtvarų įrengimas, vandens telkinių krantų sutvirtinimas, apželdinimas naujais sodiniais geležinkelio juostoje.
3. Priešgaisrinių juostų arimas, senų atnaujinimas.
4. Apsauginių miškų ir želdinių geležinkelio juostoje saugojimas nuo savavališko kirtimo, naikinimo, kenksmingų vabzdžių ir kitų pažeidimų, laikantis Lietuvos Respublikos valstybinių nuostatų.
5. Komercinė veikla – malkinės medienos paruošimas ir realizavimas.


Categories Be kategorijos