Geležinkelio apsaugos želdiniai
Želdiniai ir geležinkeliai

Veikla 2015 birželio 23

Mūsų pareiga yra užtikrinti saugų traukinių eismą, todėl turime taip tvarkyti geležinkelio apsauginių želdinių ruožą, kad būtų išvengta nelaimių. Tą įtakoti gali gaisras, vėjas, ant bėgių supustytas sniegas ar smėlis, išsiliejęs vanduo, nugriuvęs medis ar išbėgęs žvėris.
Dirbame tam, kad apsaugotume Jus ir užtikrintume saugų traukinių eismą.

Mūsų pagrindinės veiklos rūšys:
1. Geležinkelio juostos apsauginių miškų ir želdinių eksploatacija, apsauga ir priežiūra.
2. Vėjo greitį mažinančių želdinių juostų sodinimas, smėlio bei sniego apsauginių užtvarų įrengimas, vandens telkinių krantų sutvirtinimas, apželdinimas naujais sodiniais geležinkelio juostoje.
3. Priešgaisrinių juostų arimas, senų atnaujinimas.
4. Apsauginių miškų ir želdinių geležinkelio juostoje saugojimas nuo savavališko kirtimo, naikinimo, kenksmingų vabzdžių ir kitų pažeidimų, laikantis Lietuvos Respublikos valstybinių nuostatų.
5. Komercinė veikla – malkinės medienos paruošimas ir realizavimas.

Komentarai įrašui Veikla yra išjungti
Categories: Be kategorijos

Apie mus

Bendrovė valdo 2447 km ilgio ir 25 metrų pločio želdinių bei natūralių miškų, esančių geležinkelio apsaugos zonoje. Bendrovės veiklos teritorija suskirstyta į gamybos barus pagal regionus.
Barų aptarnaujamų  priešgaisrinių mineralizuojamų (ariamų) juostų ilgiai:

1.  Vilniaus gamybinis baras – 500  km
2.  Kauno gamybinis baras – 420 km
3.  Ignalinos gamybinis baras – 550 km
4.  Panevėžio gamybinis baras – 600 km
5.  Radviliškio gamybinis baras – 1200 km

Barų prižiūrimuose plotuose specialia tvarka pasodinti medžiai ir krūmai genimi, karpomi, atliekami retinimo ir atsodinimo bei priešgaisrinės juostos mineralizavimo (arimo) darbai. Savo veiklą  Bendrovė vykdo ir plėtoja Lietuvoje. Bendrovė yra vienintelė įstaiga Lietuvoje prižiūrinti geležinkelio apsaugos želdinius. Šiam tikslui turi apmokytus ir parengtus darbuotojus, specialų transportą, įrangą ir visas kitas priemones reikalingas užduotims vykdyti.

Komentarai įrašui Apie mus yra išjungti
Categories: Be kategorijos